Pozemní stavitelství patří k hlavní činnosti společnosti Stavmater Internationale s.r.o. - jedná se především o stavební činost, zpevněné plochy, chodníky, dlažby, komunikace, zemní práce atd.

  • Pokládka zámkové dlažby
  • Dláždění kamenných koryt a propustků
  • Pokládka štěrbinových žlabů
  • Zhotovení gabionové opěrné konstrukce
  • Osazení ocelových a betonových svodidel
  • Zemní práce
  • Provádění živičných povrchů
  • Terénní úpravy